Twoje dziecko w dobrych rękach

Zapoznaj się z katalogiem naszych usług terapeutycznych i diagnostycznych. Doświadczona kadra, najnowszy sprzęt, kompleksowe podejście do zgłaszanych potrzeb Twojego dziecka – to atuty naszej Poradni.

Jak możemy pomóc Twojemu dziecko?


Trudności ruchowe

Oferujemy rehabilitację dzieci i niemowląt, terapię SI, terapię stóp


CZYTAJ WIĘCEJ


Trudności z mową

Oferujemy  terapię logopedyczną, neurologopedę, metody komunikacji alternatywnej


CZYTAJ WIĘCEJ


Trudności w nauce, zachowaniu i emocjach

Oferujemy wsparcie psychologa, pedagoga, terapię uzależnień


CZYTAJ WIĘCEJ


Autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju

Oferujemy indywidualne, kompleksowe wsparcie terapeutyczne


CZYTAJ WIĘCEJ

Potrzebujesz diagnozy i opinii


Dla dzieci kończących przedszkole:


Gotowość szkolna/ odroczenie obowiązku szkolnegoProblemy w nauce


dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkuliaObjęcie pomocą pedagogiczno-psychologiczną
Do uzyskania orzeczeń


Indywidualne diagnozy: SI, rehabilitanta, logopedy i inne


AKTUALNOŚCI


2 października 2020

W oddanych na potrzeby realizacji wsparcia pomieszczeniach w sposób cykliczny  realizowane są zajęcia o charakterze opiekuńczym

4 września 2020

Jesteśmy placówką oświatową wpisaną do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Starostę Olkuskiego (nr wpisu SE.4330.2.24.2020). Zgodnie z przepisami prawa oświatowego mamy możliwość wydawania wiążących opinii lub diagnoz, stanowiących etap szerszego procesu orzekania.


REJESTRACJAPN – PT
9.00 – 17.30

REHABILITACJA ORAZ TERAPIA SI


PN – PT
8.00 – 17.30

Zapraszamy!

Umów się na bezpłatne konsultacje.

Masz pytania? ZADZWOŃ!

Nasz personel chętnie udzieli pomocy pod numerem:

+48 535 800 521


Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie składa się z następujących placówek:Stowarzyszenie Dobroczynne
„Res Sacra Miser”

ul. Kolejowa 30
32-332 Bukowno
tel. +48 573 993 472
KRS 0000171499

Zarząd Stowarzyszenia e-mail: stowarzyszenie@rsm.org.pl
www.rsm.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030